Erasmus MC

Automatisering van het verslagleggingsproces voor de radiologen

Radiologie & Nucleaire Geneeskunde

Het Erasmus MC is een in Rotterdam gevestigd universitair medisch centrum. Het Erasmus MC is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een gezonde bevolking en goede zorg door research en educatie zijn kernwaarden die voor het Erasmus MC hoog in het vaandel staan. Het Erasmus MC heeft verschillende afdelingen, één daarvan is de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Op deze afdeling worden verschillende technologieën gebruikt om de mens inwendig af te beelden.

De uitdaging

Automatisering van het verslagleggingsproces

Binnen de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Erasmus MC worden verschillende softwareapplicaties gebruikt. Het is echter nog wel het geval dat radiologen handmatige acties moeten verrichten. Doordat softwaresystemen onderling niet met elkaar praten moeten radiologen informatie zelf van het ene systeem naar het andere systeem overtypen en/of dicteren. Dit is inefficiënt, kost veel tijd en er kunnen fouten gemaakt worden wat weer gevaren met zich mee brengt.

Met de komst van een nieuwe verslagleggingstool willen de stakeholders dat het verslagleggingsproces voor de radiologen deels wordt geautomatiseerd. Middels deze automatisering moet het manier van werken efficiënter en betrouwbaarder worden voor de radioloog.

In het kader van het afstuderen aan de opleiding Informatica aan de Hogeschool Rotterdam is onderzoek gedaan naar deze probleemstelling.

Aanpak

Onderzoek middels verschillende onderzoekmethodes

Er is gebruik gemaakt van de volgende onderzoekmethodes:

  • Observatie
  • Documentanalyse
  • Interview
  • Toegepast onderzoek
  • IT-architectuur schetsen
  • Product review

 

Eerst is het huidige proces van begin tot eind in kaart gebracht. Vervolgens is ingezoomd op het verslagleggingsproces. Het huidige verslagleggingsproces en het gewenste verslagleggingsproces zijn in kaart gebracht. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de wensen van de stakeholders.

Resultaat

Prototype

Op basis van alle onderzoeksresultaten is er een prototype, genaamd “Connector”, gebouwd die uiteindelijk moet communiceren tussen twee software applicaties. Voor meer informatie bekijk het afstudeerverslag.

Bekijk het afstudeerverslag (scriptie)

Meer weten over mijn afstudeerstage?

Neem contact op met:

round-me

Oguzhan Cihan 
info@oguzhancihan.nl
+316 36 12 75 00

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!